එන්එම්එන් සහ එන්ආර් කුඩු නිෂ්පාදක කම්හල
AASraw විසින් කැනබිදියෝල් (CBD) කුඩු සහ කංසා අත්යවශ්ය තෙල් තොග වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරයි!
  • කොන්ත්‍රාත් නිෂ්පාදන අභිරුචිකරණය
    10 වසර

කොන්ත්රාත් අභිරුචි නිෂ්පාදකයා

අපව තෝරා

+

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන පද්ධතිය

AASraw පරිපථ සංස්ෙල්ෂණය සඳහා අන්යොන්ය පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන පද්ධතිය සමඟ ඇත.

QA

ගුණාත්මක

අනුගමනය කළ හැකි තත්ත්ව පාලන ක්රමය යටතේ සියලුම නිෂ්පාදන උසස් තත්ත්වයෙන් සහතික කර ඇති අතර, GMP, DMF, HPLC වැනි ආධාරක ලිපිගොනු ආදිය.

$

කර්මාන්ත ශාලාව

20,000 වර්ග මීටර වඩා වැඩි ප්රමාණයක් සහිත වතු කර්මාන්තශාලාවේ cGMP රෙගුලාසි යටතේ අප සියලූ නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක වේ.

අගුලු

භාණ්ඩ ප්රවාහන

හොඳම හා වඩාත්ම සුදුසු බෙදාහැරීමේ ක්රම සහ ආරක්ෂිත හා වේගවත් බෙදාහැරීම සඳහා පැකේජය.

නව නිපැයුම්

පුවත්

සමාගමේ විශේෂාංග