හොන්කොන්ග්

ලිපිනය: ltd 5 / F, ෆෝ ටැන් කාර්මික මධ්යස්ථානය, 26-28 Au Pui Wan St, ෆෝ ටැන්, ෂැටින්, හොංකොං

විද්යුත් තැපෑල: [ඊ-ආරක්ෂිතව]

ස්කයිප්: [ඊ-ආරක්ෂිතව]චැට් කරන්න

දුරකථන: 00852-67489553


වැදගත් සිහි කැඳවීම:

1.AASraw නිෂ්පාදන අමු පවුඩර්, ගුණාත්මකභාවය සහතික කරනු ලැබේ.

2.AASraw සේවා සැපයීමෙන් පසුව සවිස්තරාත්මක නිෂ්පාදන විස්තර සහ නිෂ්පාදනයක් සපයයි.


=