ඇ.එ.ජ. ගෘහස්ථ සැපයුම, කැනඩාව දේශීය සැපයුම, යුරෝපීය ගෘහස්ථ සැපයුම

හොන්කොන්ග්

ලිපිනය: ltd 5 / F, ෆෝ ටැන් කාර්මික මධ්යස්ථානය, 26-28 Au Pui Wan St, ෆෝ ටැන්, ෂැටින්, හොංකොං

විද්යුත් තැපෑල: [ඊ-ආරක්ෂිතව]

දුරකථන අංකය: 00852-67489553


වැදගත් සිහි කැඳවීම:

1. AASraw නිශ්පාදන කුඩු, ගුණාත්මකභාවය සහතික කෙරේ.

2. AASraw විසින් සේවා සැපයීමෙන් පසු සවිස්තරාත්මක නිෂ්පාදන විස්තර සහ නිෂ්පාදනයක් සපයයි.